எங்கள் வலைப்பதிவு

Kidney Stones - Symptoms, Causes, Types, and Treatment

சிறுநீரக கற்கள் - அறிகுறிகள், காரணங்கள், வகைகள்...

Dr Mansi

உலக அளவில் சிறுநீரகக் கற்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உலக மக்கள் தொகையில் 12% பேருக்கு இந்தியா பங்களிப்புச் செய்கிறது. சிறுநீரகக் கோளாறு அல்லது கல் உருவாவதால் அவதிப்படும் மக்களிடையே குறைந்த அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மற்றும் வாழ்க்கை முறையின் ஒழுங்கற்ற தன்மையைக் காணலாம்....

சிறுநீரக கற்கள் - அறிகுறிகள், காரணங்கள், வகைகள்...

Dr Mansi

உலக அளவில் சிறுநீரகக் கற்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உலக மக்கள் தொகையில் 12% பேருக்கு இந்தியா பங்களிப்புச் செய்கிறது. சிறுநீரகக் கோளாறு அல்லது கல் உருவாவதால் அவதிப்படும் மக்களிடையே குறைந்த அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மற்றும் வாழ்க்கை முறையின் ஒழுங்கற்ற தன்மையைக் காணலாம்....

Gokshura Benefits For Health: Side Effects, and More

கோக்ஷுரா நன்மைகள் ஆரோக்கியத்தின் பக்க விளைவுகள்...

SAT KARTAR

கோக்ஷூரா என்றால் என்ன? கோக்ஷுரா மூலிகையின் சாரம் இந்தியாவின் ஆயுர்வேத இலக்கியங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல்வேறு சீன மருந்துகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல்வேறு வகையான நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் முள் பழங்கள் மற்றும் வேர்களின் திறன் காரணமாக...

கோக்ஷுரா நன்மைகள் ஆரோக்கியத்தின் பக்க விளைவுகள்...

SAT KARTAR

கோக்ஷூரா என்றால் என்ன? கோக்ஷுரா மூலிகையின் சாரம் இந்தியாவின் ஆயுர்வேத இலக்கியங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல்வேறு சீன மருந்துகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல்வேறு வகையான நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் முள் பழங்கள் மற்றும் வேர்களின் திறன் காரணமாக...

Male Infertility Symptoms, Causes, and Treatments

ஆண் கருவுறாமை: அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சி...

Dr Mansi

உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்படும் தகவல்களின்படி, கிட்டத்தட்ட 6 ஜோடிகளில் ஒருவர் ஆண் மலட்டுத்தன்மையால் பாதிக்கப்படுகிறார். கருவுறாமை நிகழ்வுகளில் பாதியில், ஒரு வருடம் உடலுறவு கொண்ட பிறகும் தனது மனைவியை கருத்தரிக்க முடியாத பொறுப்பை ஆண்களே சுமக்கிறார்கள். ஆண் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சினைகளுக்கு...

ஆண் கருவுறாமை: அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் சி...

Dr Mansi

உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்படும் தகவல்களின்படி, கிட்டத்தட்ட 6 ஜோடிகளில் ஒருவர் ஆண் மலட்டுத்தன்மையால் பாதிக்கப்படுகிறார். கருவுறாமை நிகழ்வுகளில் பாதியில், ஒரு வருடம் உடலுறவு கொண்ட பிறகும் தனது மனைவியை கருத்தரிக்க முடியாத பொறுப்பை ஆண்களே சுமக்கிறார்கள். ஆண் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சினைகளுக்கு...

Sleep Disorders Types, Causes, Symptoms & Treatment

தூக்கக் கோளாறுகள்: வகைகள், காரணங்கள், அறிகுறிகள...

SAT KARTAR

பல காரணங்களுக்காக, மக்கள் தூக்கமின்மை அல்லது தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு சொல் தூக்கமின்மை. நமது வழக்கமான வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற எண்ணங்கள் மற்றும் திட்டங்களால் நம் மனம் நிரம்பியுள்ளது. அத்தகைய திட்டங்கள் அல்லது எண்ணங்கள் தோல்வியுற்றாலோ அல்லது...

தூக்கக் கோளாறுகள்: வகைகள், காரணங்கள், அறிகுறிகள...

SAT KARTAR

பல காரணங்களுக்காக, மக்கள் தூக்கமின்மை அல்லது தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு சொல் தூக்கமின்மை. நமது வழக்கமான வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற எண்ணங்கள் மற்றும் திட்டங்களால் நம் மனம் நிரம்பியுள்ளது. அத்தகைய திட்டங்கள் அல்லது எண்ணங்கள் தோல்வியுற்றாலோ அல்லது...

Shatavari Health Benefits, Side Effects, and More

சதாவரி: ஆரோக்கிய நன்மைகள், பக்க விளைவுகள் மற்று...

SAT KARTAR

சதாவரி என்றால் என்ன? அதன் மதிப்பு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது, இது இந்தியாவின் பூர்வீகமானது மற்றும் ஆரோக்கிய நலன்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. விஞ்ஞான ரீதியாக அஸ்பாரகஸ் ரேஸ்மோசஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பெண்களின் கருவுறுதலை உறுதி...

சதாவரி: ஆரோக்கிய நன்மைகள், பக்க விளைவுகள் மற்று...

SAT KARTAR

சதாவரி என்றால் என்ன? அதன் மதிப்பு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது, இது இந்தியாவின் பூர்வீகமானது மற்றும் ஆரோக்கிய நலன்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. விஞ்ஞான ரீதியாக அஸ்பாரகஸ் ரேஸ்மோசஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பெண்களின் கருவுறுதலை உறுதி...

Gallstones Symptoms, Causes, Treatment and More

பித்தப்பைக் கற்கள்: அறிகுறிகள், காரணங்கள், சிகி...

Dr Mansi

பித்தப்பைக் கற்கள் என்றால் என்ன? பித்தப்பை கற்கள் என்பது பித்தப்பையில் உருவாகும் படிவுகள் ஆகும், இது வயிற்றின் வலது பக்கத்தில் கல்லீரலுக்கு கீழே அமைந்துள்ள பேரிக்காய் வடிவ சிறிய உறுப்பு ஆகும். பித்தப்பையின் அளவு சிறிய தானியத்திலிருந்து பெரிய அளவிலான கோல்ஃப்...

பித்தப்பைக் கற்கள்: அறிகுறிகள், காரணங்கள், சிகி...

Dr Mansi

பித்தப்பைக் கற்கள் என்றால் என்ன? பித்தப்பை கற்கள் என்பது பித்தப்பையில் உருவாகும் படிவுகள் ஆகும், இது வயிற்றின் வலது பக்கத்தில் கல்லீரலுக்கு கீழே அமைந்துள்ள பேரிக்காய் வடிவ சிறிய உறுப்பு ஆகும். பித்தப்பையின் அளவு சிறிய தானியத்திலிருந்து பெரிய அளவிலான கோல்ஃப்...