சேகரிப்பு: கருவுறாமை

மலட்டுத்தன்மை மற்றும் ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் மேலாக முயற்சித்தாலும் கருத்தரிக்க முடியாமல் இருப்பது ஒரு தம்பதியினருக்கு, குறிப்பாக ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் அந்த அற்புதமான அனுபவத்தைப் பெற விரும்பும் பெண்களுக்கு மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தும்.